Mùa thu Naminara, Hàn Quốc

Cùng nhìn ngắm những màu sắc rực rỡ của mùa thu Nami, Hàn Quốc cả nhà nhé. Bản tình ca …mùa thu sẽ được đăng trong những ngày sắp tới ;)) 


  
Tác giả ở Nami, tháng 10/2015

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s